Monthly Archives: April 2017

Bài học từ người bạn không bao giờ bỏ cuộc

Chào bạn! “ Không có ai vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời bạn, mỗi một người xuất hiện đều có nguyên nhân, đều đáng được biết ơn.” Khi học năm nhất tại trường đại học Tài Chính Marketing, môi trường đại học khiến mình khá bỡ ngỡ và lạ lẫm. Tại đây mình gặp được nhiều người ... Read More »